Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 28 2018

2962 80bb
Reposted fromerial erial viaoll oll
2857 3fa6 500

catherinepapeillustration:

“Speak to me of calmer seas”

Illustration, pencil+digital.

opuszek
6431 5c38 500
Reposted fromlunainforest lunainforest viaoll oll
opuszek
3992 f158

to ja😂😂

Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaoll oll
opuszek
8508 69cb 500
Reposted frombehcio behcio viaoll oll

July 18 2017

opuszek
0644 b7f1 500

Szydło jednak buduje gwiazdę śmierci
Reposted fromstroschek stroschek viagobla gobla
opuszek

July 06 2017

opuszek
0644 b7f1 500

Szydło jednak buduje gwiazdę śmierci
Reposted fromstroschek stroschek vianieprzytomny nieprzytomny
2176 8f45 500
Reposted fromfrixsky frixsky vianieprzytomny nieprzytomny

June 30 2017

opuszek
3370 e7d4 500
Reposted bytytek tytek

June 29 2017

opuszek
1460 c8cb
Reposted bykuka kuka
opuszek
opuszek
Reposted frombeinthe beinthe viazupabiskupa zupabiskupa
opuszek
6668 2ffb 500
opuszek
opuszek
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viastonerr stonerr
2602 d775 500
Reposted frommonseuldesir monseuldesir viazupabiskupa zupabiskupa
opuszek
6175 7893 500
Reposted fromoll oll
opuszek
...no ale niech pan sam powie, czy możliwa jest przyjaźń, taka czysta przyjaźń, między kobietą a mężczyzną, jeśli ona jest ładna i do tego niegłupia, a on przystojny? Jeśli ludzie są tak blisko, że sobie pomagają, lubią być razem, dawać sobie prezenty, troszczą się o swoje zdrowie, całują się na pożegnanie i na powitanie w policzek albo w czoło, no to czemu nie mieliby w końcu pocałować się w usta, przytulić mocniej niż zwykle, polubić smaku i zapachu tej drugiej osoby? Dlaczego nie mieliby w końcu dotknąć się czulej, a potem jeszcze czulej, nie zachwycić się pięknem swoich dłoni, ust, włosów, opalonych ramion? To się musi stać prędzej czy później i przyjaciele zostają kochankami. Zawsze tak jest, chyba że przyjaźń nie jest wcale tak wielka, albo mieszkają bardzo daleko od siebie, albo coś innego w życiu nie pozwala im się zbliżyć, ciężka praca, choroba, a może jeszcze coś innego.
— Marek Soból "Mojry"
Reposted fromgoniewicz goniewicz viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl